Charakterystyka zaburzeñ i chorób metabolicznych w wysokowydajnym stadzie krów mlecznych rasy PHF
PBN-AR
Instytucja
Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
Wyniki badań naukowych w produkcji zwierzęcej i możliwości zastosowania w praktyce : praca zbiorowa / pod red. Bożeny Ginalskiej
Data publikacji
2015
ISBN
9788363411510
Wydawca
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
Publikacja
Główny język publikacji
Tytuł rozdziału
Charakterystyka zaburzeñ i chorób metabolicznych w wysokowydajnym stadzie krów mlecznych rasy PHF
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
9-18
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Inne
System-identifier
56453