Opracowanie regulatora PID do sterowania serwomechanizmem statecznika samolotu bezzałogowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Transportu (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
Nauka dla obronności : Konferencja Naukowo-Techniczna : Wspólne Działanie Nauki Polskiej dla Obronności Kraju, Poznań, 29-30 czerwca 2015
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
Politechnika Poznańska
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Opracowanie regulatora PID do sterowania serwomechanizmem statecznika samolotu bezzałogowego
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
269-269
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
PL
autopilot
samoloty bezzałogowe
układy regulacji
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Nauka dla obronności : Konferencja Naukowo-Techniczna : Wspólne Działanie Nauki Polskiej dla Obronności Kraju, Poznań, 29-30 czerwca 2015
Początek konferencji
2015-06-29
Koniec konferencji
2015-06-30
Lokalizacja konferencji
Poznań
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
PL
Treść
W pracy przedstawiono metodologię projektowania kontrolera PID, pozwalającego na poprawne sterowanie siłownikami sterów samolotu. Praca była prowadzona w oparciu o rzeczywisty model siłownika. Celem opracowania było pokazanie metodologii postępowania przy projektowaniu nowoczesnych układów kontroli opartych o algorytmy PID. Przedstawiono kilka metod postępowania, zawarto opracowane wzory oraz sposoby testowania opracowanych układów kontroli. Testy początkowo były prowadzone na obiekcie liniowym pozbawionym zakłóceń zewnętrznych. Ostateczne badania były oparte o rzeczywisty model serwomechanizmu stosowany w samolotach o łącznej masie nie przekraczającej 1 tony.
Cechy publikacji
abstract
Inne
System-identifier
n852