Analiza emisji związków szkodliwych spalin z silnika turbinowego samolotu wielozadaniowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Transportu (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
Nauka dla obronności : Konferencja Naukowo-Techniczna : Wspólne Działanie Nauki Polskiej dla Obronności Kraju, Poznań, 29-30 czerwca 2015
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
Politechnika Poznańska
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Analiza emisji związków szkodliwych spalin z silnika turbinowego samolotu wielozadaniowego
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
249-249
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
PL
emisja
silnik turbinowy
związki szkodliwe
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Nauka dla obronności : Konferencja Naukowo-Techniczna : Wspólne Działanie Nauki Polskiej dla Obronności Kraju, Poznań, 29-30 czerwca 2015
Początek konferencji
2015-06-29
Koniec konferencji
2015-06-30
Lokalizacja konferencji
Poznań
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
PL
Treść
Warunki eksploatacji silników turbinowych, jako napęd samolotów wielozadaniowych oraz ich emisja spalin jest istotna ze względu negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Problemy ekologiczne eksploatacji silników lotniczych narastają wraz ze wzrostem wykorzystania tego typu maszyn. Zagadnienia zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i ograniczenia zużycia paliwa można rozpatrywać z uwzględnieniem warunków eksploatacyjnych silników i ich parametrów ekologicznych. Prace te realizuje Instytut Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej. W artykule przedstawiono cel i charakter badań silnika będącego źródłem napędu samolotu wielozadaniowego, przeprowadzonych w warunkach próby silnika realizowanej na płycie lotniska.
Cechy publikacji
abstract
Inne
System-identifier
n4913