Badania identyfikacyjne szczątków kostnych pochodzących z siedmiu grobów szkieletowych ze stanowiska w Horodysku
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Transportu (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2014: streszczenia referatów XXXI konferencji sprawozdawczej
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
Muzeum Lubelskie
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Badania identyfikacyjne szczątków kostnych pochodzących z siedmiu grobów szkieletowych ze stanowiska w Horodysku
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
24-25
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
PL
badania identyfikacyjne
antropologia
genetyka
odontologia
radiologia
techniki obrazowania
tomografia komputerowa
mikroskop stereoskopowy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XXXI Konferencja „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2014"
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
abstract
Inne
System-identifier
n17169