Aspekty ekologiczne zastosowania pojazdów szynowo-drogowych w pracach manewrowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Transportu (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
Ochrona środowiska i zużycie energii w transporcie szynowym, Poznań-Trzebaw, 20-22.05.2015
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Aspekty ekologiczne zastosowania pojazdów szynowo-drogowych w pracach manewrowych
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
1-10
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
PL
pojazd szynowo-drogowy
prace manewrowe
silnik spalinowy
emisja zanieczyszczeń
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Ochrona środowiska i zużycie energii w transporcie szynowym
Początek konferencji
2015-05-20
Koniec konferencji
2015-05-22
Lokalizacja konferencji
Poznań,Trzebaw
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
n16536