Analiza emisyjności związków toksycznych z silnika turboodrzutowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Transportu (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
Nauka dla obronności : Konferencja Naukowo-Techniczna : Wspólne Działanie Nauki Polskiej dla Obronności Kraju, Poznań, 29-30 czerwca 2015
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
Politechnika Poznańska
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Analiza emisyjności związków toksycznych z silnika turboodrzutowego
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
245-245
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,1
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
PL
emisja związków toksycznych
ochrona środowiska
turbinowy silnik odrzutowy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Nauka dla obronności : Konferencja Naukowo-Techniczna : Wspólne Działanie Nauki Polskiej dla Obronności Kraju, Poznań, 29-30 czerwca 2015
Początek konferencji
2015-06-29
Koniec konferencji
2015-06-30
Lokalizacja konferencji
Poznań
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
PL
Treść
Celem artykułu jest analiza emisji związków toksycznych emitowany z turbinowego silnika odrzutowego. Analizowany model silnika to jednostka małej mocy spełniająca w samolocie funkcję pomocniczą (APU). Dynamiczny rozwój transportu lotniczego powoduje wzrost operacji lotniczych oraz liczby statków po-wietrznych na świecie, a co za tym idzie, zwielokrotnienie zużycia paliwa. Zwiększone zużycie paliwa przekłada się na powiększenie emisji szkodliwych związków zawartych w spalinach. Wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego powoduje zwiększenie wymagań w zakresie emisji szkodliwych związków będących składnikiem spalin. Emisja szkodliwych związków dla ludzi i ich środowiska należy do największych zagrożeń dzisiejszych czasów związanych z eksploracją silników lotniczych.
Cechy publikacji
abstract
Inne
System-identifier
n137