Dokument referencyjny do zestawiania wymagań dotyczących pojazdów kolejowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Transportu (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
III Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Najnowsze technologie w transporcie szynowym", Warszawa, Józefów 2014
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Dokument referencyjny do zestawiania wymagań dotyczących pojazdów kolejowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
101-102
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,13
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
III Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Najnowsze technologie w transporcie szynowym", Warszawa, Józefów 2014
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
communique
Inne
System-identifier
ch0000055325