Charakterystyka termiczna materiałów hybrydowych polimer/POSS otrzymanych metodą fotopolimeryzacji
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Chemicznej (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
XII Poznańskie Sympozjum Polimerowe
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Charakterystyka termiczna materiałów hybrydowych polimer/POSS otrzymanych metodą fotopolimeryzacji
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
43-44
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XII Poznańskie Sympozjum Polimerowe
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Poznań
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
abstract
Inne
System-identifier
n60232