Lignosulfonate-mediated synthesis of silica/nanosilver composites
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Chemicznej (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
Baltsilica 2014, Poznań, 01-03.06.2014
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Lignosulfonate-mediated synthesis of silica/nanosilver composites
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
1-1
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,06
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Baltsilica 2014, Poznań, 01-03.06.2014
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
abstract
Inne
System-identifier
ch0000055783