Teoria kosztów transakcyjnych a system kontroli zarządczej w łańcuchach dostaw
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Studia Ekonomiczne
ISSN
2083-8611
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice)
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
224
Strony od-do
220--228
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.64
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
transaction cost theory
cost management
supply chains
management control
PL
kontrola zarządcza
zarządzanie kosztami
łańcuchy dostaw
teoria kosztów transakcyjnych
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article relates to the subject of transaction cost theory as the dominant theory explaining the formation of inter-organizational relationships. The popularity of the theory is based on the argument that traditional management accounting systems are inadequate for measuring transaction costs, and thus are not able to fully capture the total cost of such relationships in the supply chain. The purpose of this article is to review research on the management control mechanisms in the supply chain in terms of transaction costs. The analysis of the relationship between the participants in the supply chain are made on the basis of the theory of transaction costs, and in the context of the use of incomplete contracts.
Język
PL
Treść
W artykule odniesiono się do teorii kosztów transakcyjnych jako dominującej teorii wyjaśniającej tworzenie relacji międzyorganizacyjnych. Popularność teorii opiera się na założeniu, że tradycyjne systemy rachunkowości zarządczej są niewystarczające do pomiaru kosztów transakcji, a tym samym nie są w stanie w pełni określić całkowitych kosztów takich powiązań w łańcuchach dostaw. Celem niniejszego artykułu jest przegląd badań nad mechanizmami kontroli zarządczej w łańcuchu dostaw w zakresie kosztów transakcji. Analiza relacji pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw dokonana została na podstawie teorii kosztów transakcyjnych i w kontekście stosowania niekompletnych kontraktów.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:094027