Pomiar efektywności projektu realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Studia Ekonomiczne
ISSN
2083-8611
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice)
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
244
Strony od-do
60--69
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.7
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
measurement
efficiency
public-private partnership
PL
pomiar
efektywność
partnerstwo publiczno-prywatne
Streszczenia
Język
EN
Treść
The law requires public sector entities obliged to fulfill a number of its own tasks. The major problems with their implementation should be an insufficient level of budgetary resources. In the last decades in Europe and in the world, as well as in Poland, gaining popularity implementation of public projects in the formula of public-private partnership. But in each case the choice of this form of public tasks should be preceded by examining the effectiveness of the project. The aim of this article is to indicate one of the basic ways of measuring the effectiveness of PPP projects – financial comparators. The article uses the achievements of Polish and foreign literature in the field of publicprivate partnership supplemented its own considerations and experience in relation to the advice in the implementation of such projects.
Język
PL
Treść
Prawo nakłada na podmioty sektora publicznego obowiązek wywiązywania się z wielu zadań własnych. Do głównych problemów z ich realizacją należy niewystarczający poziom środków budżetowych. W ostatnich dekadach w Europie i na świecie, jak również w Polsce, popularność zdobywa realizacja przedsięwzięć publicznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak każdorazowo wybór tej formy realizacji zadań publicznych powinien być poprzedzony zbadaniem efektywności projektu. Celem artykułu jest wskazanie jednego z podstawowych sposobów pomiaru efektywności przedsięwzięć PPP – komparatorów finansowych. W artykule wykorzystano dorobek polskiej i zagranicznej literatury z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego uzupełniony własnymi rozważaniami i doświadczeniem w związku z doradztwem przy realizacji tego typu przedsięwzięć.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:097081