Partnerstwo publiczno-prywatne jako narzędzie nowoczesnego zarządzania organizacjami publicznymi
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Studia Ekonomiczne
ISSN
2083-8611
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice)
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
224
Strony od-do
51--60
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.7
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
public services
public-private partnership
the management of public organizations
PL
partnerstwo publiczno-prywatne
usługi publiczne
zarządzanie organizacjami publicznymi
Streszczenia
Język
EN
Treść
Implementation of statutory duties by public sector entities in recent years, is facing many challenges. Among the most important is the insufficient level of budgetary resources and ineffective management of the organization. For this reason, in the last few decades, gaining popularity implementation of public projects in the formula of public- private partnership. It is a long-term cooperation between the public and private sectors, which is an example of modern management of public organizations. The aim of this article is to point out that public-private partnerships as a form of cooperation between the two different sectors, poses for public organizations not only be able to make the best performing public functions, but provides the knowledge, skills and tools for effective management of the organization. The article uses the achievements of Polish and foreign literature in the field of public-private partnerships and modern management tools public organizations, supplemented by their own reflections and experience in the implementation of public-private partnership.
Język
PL
Treść
Realizacja zadań statutowych przez podmioty sektora publicznego w ostatnich latach stanowi wiele wyzwań. Wśród najważniejszych jest niewystarczający poziom środków budżetowych i nieefektywne zarządzanie organizacją. Z tego powodu coraz większą popularnością cieszy się realizacja projektów publicznych w formule partnerstwa publiczno- -prywatnego. Jest to długofalowa współpraca pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym, która jest przykładem nowoczesnego zarządzania w organizacjach publicznych. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, że partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy między dwoma różnymi sektorami dostarcza m.in. narzędzi do efektywnego zarządzania organizacją. W artykule wykorzystano dorobek literatury polskiej i obcej w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego i nowoczesnych narzędzi zarządzania organizacjami publicznymi, uzupełniony przez refleksje i doświadczenia autorki w realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:094021