Modeling of returns and trading volume by regime switching copulas
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Ekonomia Menedżerska
ISSN
1898-1143
EISSN
2353-3617
Wydawca
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków). Wydział Zarządzania
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
13
Strony od-do
45--64
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
regime switching copulas
trading volume
stock return volatility
interdependency
PL
wielkość obrotów
zmienność stóp zwrotu
zależność
kopule przełącznikowe
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
The structure of links between realized volatility and trading volume can be reflected by regime switching copulas. The estimation by means of copula based regime switching models delivered results concerning the interdependencies between realized return volatility and trading volume of selected companies listed in ATX. A copula in the first regime was chosen as an asymmetric copula with positive lower and upper tail dependencies. Conversely Gaussian copula in the second regime is a symmetric copula and variables linked with it are tail independent. For all analyzed stocks the probability of being at the first regime appeared to be vitally greater than being at the second regime. This result suggest that there is considerable dependence between realized volatility and daily volume in extreme values. The results suggest that interdependencies between realized volatility and trading volume do not probably depend on the size but rather on the branch of a company.
Język
PL
Treść
Struktura zależności pomiędzy zmiennością zrealizowaną a wielkością obrotów może być oddana za pomocą kopuł przełącznikowych. Estymacja za pomocą kopuł przełącznikowych dostarczyła wyniki dotyczące zależności pomiędzy zmiennością zrealizowaną a wielkością obrotów wybranych spółek notowanych w indeksie ATX na Giełdzie Wiedeńskiej. W pierwszym reżimie została wybrana asymetryczna kopuła z dodatnimi zależnościami w ogonach. Natomiast w drugim reżimie została wybrana kopuła Gaussa, która jest symetryczna oraz łączy zmienne niezależne w ogonach. W przypadku wszystkich badanych spółek prawdopodobieństwo przebywania w pierwszym reżimie okazało się znacznie większe. Taki wynik sugeruje, iż na rynku istnieje zależność dla ekstremalnych wartości między zmiennością zrealizowaną a wielkością obrotów. Uzyskane wyniki sugerują, że na silę zależności nie ma prawdopodobnie wpływu wielkość spółki, a istotnym czynnikiem jest tu przypuszczalnie branża, do której spółka przynależy.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:077434