\emph{Balanced Scorecard} jako instrument ostrzegający przed utratą zaufania publicznego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości
ISSN
1641-4381
EISSN
Wydawca
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
65--76
Numer tomu
82
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.85
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
public trust institutions
Balanced Scorecard
public trust
BSC in hospital
public trust professions
PL
Balanced Scorecard
zaufanie publiczne
zawody zaufania publicznego
instytucje zaufania publicznego
BSC w szpiatlu
Streszczenia
Język
EN
Treść
The purpose of this article is to present the applicability of Balanced Scorecard in entities in order to identify and resolve problems in public trust area. The basic research method applied is study of literature. The analysis performed by the author leads to the conclusion that Balanced Scorecard is a universal and flexible tool of management accounting and can be used as part of a system warning entities against the loss of public trust.
Język
PL
Treść
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania Balanced Scorecard w jednostkach organizacyjnych w celu identyfikowania i rozwiązywania problemów w obszarze zaufania publicznego. Podstawową metodą badawczą wykorzystaną do realizacji celu są studia literaturowe. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że Balanced Scorecard jest uniwersalnym i elastycznym instrumentem rachunkowości zarządczej, możliwym do wykorzystania w systemie ostrzegania instytucji przed utratą zaufania publicznego.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:093679
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych