Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym z uwzględnieniem ryzyka zawodowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Przegląd Górniczy
ISSN
0033-216X
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
8
Strony od-do
11--14
Numer tomu
71
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
professional risk
work-loop risk management
alternative strategies
corporate risk
PL
ryzyko zawodowe
ryzyko korporacyjne
pętla zarządzania ryzykiem zawodowym
strategie alternatywne
Streszczenia
Język
EN
Treść
This paper presents the concept of corporate risk management with regard to occupational risk. Risk management is an integral part of any project. The risk management process can create chances as well as threats. Risk management is the management of corporate business objectives with reference to the risks for their implementation. Modern approach to risk management issues means that it is a process of continuous improvement. Aiming to improve the safety and health of workers of the company in an optimal way should take advantage of the technical and technological achievements with regard to knowledge and learning.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania ryzykiem korporacyjnym z uwzględnieniem ryzyka zawodowego. Zarządzanie ryzykiem stanowi nieodłączny element każdego przedsięwzięcia. Proces zarządzania ryzykiem może być stosowany zarówno do negatywnych zagrożeń, jak i pozytywnych okazji. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym to zarządzanie celami przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zagrożeń dla ich realizacji. Nowoczesne podejście do problematyki zarządzania ryzykiem powoduje, że jest to proces ciągłego doskonalenia. Dążąc do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników przedsiębiorstwo w sposób optymalny powinno wykorzystać zdobycze techniczne i technologiczne z uwzględnieniem wiedzy i nauki.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:092072