Rola planowania w zarządzaniu działalnością przedsiębiorstwa górniczego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Górniczy
ISSN
0033-216X
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
9
Strony od-do
11--14
Numer tomu
69
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
functions of management
planning
mining enterprise
Deming cycle
management of an enterprise
PL
planowanie
przedsiębiorstwo górnicze
zarządzanie przedsiebiorstwem
funkcje zarządzania
cykl Deminga
Streszczenia
Język
EN
Treść
Management is a process of planning, organizing, motivating and control of work of the personnel in the organization by employing any available organizational resources to achieve the set goals. Planning concerns future decisions, mainly connected with gathering and processing the flow of financing of assets so they can be used for operational activity and further investments. Planning is an important element for enterprise management. It is necessary to, clearly and precisely, determine objectives, the resulting tasks and any means for successful performance. Lack of plan means immediate, chaotic and accidental actions, therefore, very ineffective. This paper underlines the importance of planning in the process of management of a mining enterprise.
Język
PL
Treść
Zarządzanie jest procesem planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystywania wszelkich dostępnych zasobów organizacji do osiągnięcia ich celów. Planowanie jest związane z procesem podejmowania przyszłych decyzji, odnoszących się do gromadzenia i przetwarzania strumieni finansowania majątku w celu jego wykorzystania w działalności operacyjnej i inwestycyjnej. Planowanie jest uznawane jako istotny element procesów zarządzania przedsiębiorstwem. Planowanie to jasne i możliwie precyzyjne określenie celów, wynikających z nich działań i środków realizacji. Brak planu oznacza postępowanie doraźne, chaotyczne, przypadkowe, zatem mało skuteczne i nieefektywne. W artykule podkreślono rolę planowania w zarządzaniu działalnością przedsiębiorstwa górniczego.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:075723