Rola obudowy wyrobisk górniczych w kształtowaniu mikroklimatu kopalnianego i wykorzystaniu energii geotermalnej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Wiadomości Górnicze
ISSN
0043-5120
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Górnicze
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
12
Strony od-do
721--729
Numer tomu
64
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.64
Autorzy
Streszczenia
Język
EN
Treść
In many laboratories in the world the research on insulating materials is run from the 90s of the Twentieth century that — used as elements of mine workings' support at great depth — can significantly reduce the flow of heat into the ventilation air of mines, substantially improving the microclimate of the mine. Considering the Earth as a planet, representing almost infinitely large reservoir of geothermal energy, it is advisable to undertake attempts to use this energy for households' purposes. This paper proposes two hypothetical ways for limitation of intensity of mine air heating by thermal insulation of workings or by withdrawal of heat from the rockmass by means of thermally active rockbolts.
Język
PL
Treść
W licznych laboratoriach świata prowadzone są od lat 90. XX wieku badania nad materiałami izolacyjnymi, które – zastosowane jako elementy obudowy górniczej wyrobisk na dużej głębokości – mogą znacznie ograniczyć przepływ ciepła do powietrza wentylacyjnego kopalń, poprawiając znacznie mikroklimat kopalni. Uznając Ziemię jako planetę, stanowiącą prawie nieskończenie duży rezerwuar energii geotermalnej, wskazane jest podjęcie prób wykorzystania tej energii do celów gospodarczych. W artykule zaproponowano dwie hipotetyczne drogi ograniczenia intensywności ogrzewania powietrza kopalnianego przez izolacje termiczną wyrobisk lub przez wyprowadzenie ciepła z górotworu za pomocą kotwi aktywnych termicznie.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:078803