Repair process in the pithead building and its infrastructure as an example of repair works in industrial facilities
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Czasopismo Techniczne
ISSN
0011-4561
EISSN
2353-737X
Wydawca
Politechnika Krakowska
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2-B
Strony od-do
147--156
Numer tomu
111
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.71
Słowa kluczowe
EN
diagnostics
jet grouting
repairs
PL
diagnostyka
prace naprawcze
jet grouting
Streszczenia
Język
EN
Treść
This article presents the technological issues of carrying out repair works on a pithead building in Upper Silesia. The problems diagnosed by the authors and connected with the uncontrolled settling of the pithead building and neighbouring facilities caused the need for developing a repair works schedule that enabled its continuous operation. The paper also presents a method for the implementation of the recommended works and their impact on the technical condition of this object, its functionality and operation.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono problematykę technologii wykonania oraz przeprowadzenia prac naprawczych budynku nadszybia w jednej z kopalń węgla kamiennego znajdującej się na terenie Górnego Śląska. Zdiagnozowane przez autorów pracy problemy związane z niekontrolowanym osiadaniem budynku nadszybia oraz obiektów sąsiadujących pozwoliły opracować program prac naprawczych umożliwiających ich dalszą eksploatację. W pracy przedstawiono także sposób realizacji zaleconych prac oraz ich wpływ na stan techniczny omawianego obiektu oraz jego funkcjonalność i użytkowanie.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:082566