Planowanie wykonywania wzmocnień obudów chodnikowych w kopalniach podziemnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania. Dział Upowszechniania Wiedzy
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
9521--9529
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.64
Słowa kluczowe
EN
excavation support
planning
mining
PL
górnictwo
planowanie
obudowa
Streszczenia
Język
EN
Treść
Performing underground mining works in an increasingly complex conditions related to the need to develop new assessment methods the effectiveness of the design and reinforcement of underground workings support. The article presents the most commonly used types of reinforcements of roadways in hard coal mines, pointing to the advantages and disadvantages of these solutions. The next part of this article proposes reinforcements support planning methods in excavations by use of support with a modified load capacity and in headings al-ready existing on the basis of the monitoring.
Język
PL
Treść
Wykonywanie podziemnych robót górniczych w coraz bardziej złożonych warunkach związane jest z koniecznością opracowania nowych metod oceny skuteczności projektowania i wzmacniania obudowy wyrobisk podziemnych. W artykule przedstawiono najczęściej stosowane rodzaje wzmocnień wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego, wskazując na zalety i wady tych rozwiązań. W dalszej części artykułu przedstawiono propozycję metody planowania wzmocnień obudowy w wyrobiskach poprzez zastosowanie obudowy o modyfikowanej nośności oraz w wyrobiskach już istniejących na podstawie prowadzonego monitoringu.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:091663