Perspektywy wykorzystania technologii zgazowania i eksploatacji odkrywkowej w zagospodarowaniu polskich złóż węgla brunatnego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Górniczy
ISSN
0033-216X
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
139--147
Numer tomu
69
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.55
Streszczenia
Język
EN
Treść
This paper presents the prospects for brown coal deposits utilization in the currently active mines and energy fields, regarding the need for providing fuel supplies to the existing power plants. Other resources of coal in this regions have been checked for the possibility of their utilization in the technology of coal gasification. The resources were examined according to the commonly recognized territorial division on Lubuskie and Legnickie region as well as the central Poland.
Język
PL
Treść
W pracy przedstawiono perspektywy wykorzystania złóż węgla brunatnego w obecnie czynnych zagłębiach górniczo-energetycznych z uwzględnieniem konieczności zapewnienia dostaw paliwa do istniejących elektrowni. Pozostałe zasoby węgla w tych rejonach przeanalizowano pod kątem możliwości ich wykorzystania do technologii zgazowania węgla. W przypadku pozostałych złóż tej kopaliny analizy przeprowadzono w oparciu o umownie przyjęty podział na rejon lubuski, legnicki oraz centralnej Polski.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:073014