Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów NGV jako potencjalnych odbiorców biometanu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania. Dział Upowszechniania Wiedzy
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4
Strony od-do
4974--4980
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
EN
biomethane
NGV
CNG market
PL
biometan
NGV
rynek CNG
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper presents the results of the survey which were carried out directly – among CNG drivers at Krakow filling station, as well as indirectly: survey forms were sent to members of the Polish BIO-MASTER network, and to others companies – having an NGV fleet. Respondents were asked, among others, about various aspects related to the use of a NGV vehicle (self refueling, availability of refueling stations) and the economic and environmental aspects Literatura of the NGV. The results shown interest of respondents in purchase of the NGV/biomethane vehicle, provided infrastructure NGV development and introduction of economic and legislative support.
Język
PL
Treść
W pracy przedstawiono wyniki badań, które zostały przeprowadzone bezpośrednio – wśród kierowców CNG na stacji benzynowej w Krakowie, a także pośrednio: po przez formularze ankiety wysłane do członków polskiej sieci projektu BIOMASTER, i innych firm – posiadające flotę NGV. Respondentów zapytano między innymi o aspekty związane z ruchem pojazdu NGV (samodzielne tankowanie, dostępność stacji paliw) oraz aspekty ekonomiczne i środowiskowe pojazdów NGV. Wyniki pokazują zainteresowanie respondentów zakupem pojazdów NGV pod warunkiem rozwoju NGV infrastruktury i wprowadzenie wsparcia ekonomicznego i prawnego.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:084118