Nieniszczące metody badań konstrukcji budowlanych jako narzędzie logistyki odzysku na przykładzie remontu Pałacu w Gorzanowie
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania. Dział Upowszechniania Wiedzy
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4
Strony od-do
4359--4371
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.92
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
non-destructive testing (NDT)
historic buildings
reverse logistics
PL
badania nieniszczące
logistyka odzysku
obiekty zabytkowe
Streszczenia
Język
EN
Treść
The issue of reverse logistics in the economic life existed for a long time, however, evolving environmental awareness and continuous reduction of costs of production causes unprofitability of repair, results in an increase the importance of this concept in recent years. This article presents examples of reverse logistics and related problems of identifying actual material properties of building elements in the reno-vated Gorzanów Palace. The answer to these problems seem to be non-destructive testing methods, which based on modern technologies allowing to determine actual parameters of construction materials. The evaluation of physico-mechanical features of construction elements that do not meet requirements in build place permit on reuse them in place where these requirements will be met. Reusing building materials is preferred because of economic and environmental reasons.
Język
PL
Treść
Zagadnienie logistyki zwrotnej istniało w życiu gospodarczym od dawna, jednak rozwijająca się świadomość ekologiczna oraz ciągłe obniżanie kosztów produkcji i wynikający z tego brak opłacalności na-praw powoduje wzrost znaczenia tego pojęcia w ostatnich latach. W artykule przedstawiono przykłady zastosowania logistyki odzysku oraz związanych z tym pojęciem problemów określenia aktualnych właściwości materiałowych elementów budowlanych w remontowanym Pałacu w Gorzanowie. Odpowiedzią na te problemy wydają się być nieniszczące metody badań, które opierając się o zastosowanie nowoczesnej technologii pozwalają na określenie właściwości materiałów budowlanych. Możliwość oceny cech fizyko-mechanicznych elementów konstrukcyjnych, które nie spełniają wymagań użytkowych w miejscu swojego aktualnego wbudowania, pozwala na powtórne zastosowanie ich w miejscach gdzie wymagania te zostaną spełnione. Powtórne wykorzystanie materiałów budowlanych jest korzystne ze względów ekonomicznych i środowiskowych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:084184