Możliwości wykorzystania gazu składowiskowego jako paliwa pojazdów mechanicznych w Polsce
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Inżynieria Ekologiczna
ISSN
2081-139X
EISSN
2392-0629
Wydawca
Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej (PTIE)
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
34
Strony od-do
222--228
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
EN
Treść
Limited energy resources, especially reserves of oil and natural gas and increasing request for fuels, make it necessary to find new energy sources, including from renewable sources. The use of renewable fuels will have the additional benefit to the environment, such as reduction of CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, CO and NOx emissions. One of the promising energy sources is biogas produced in agricultural biogas plants and landfills. Biogas landfill should also be used as a fuel for transportation. This paper describes the chain of biomethane (a weel waste), and discussed the possibility of using biomethane as a fuel. The possibilities of using biomethane as a fuel were discussed on Biomaster experiences.
Język
PL
Treść
Ograniczone zasoby surowców energetycznych, przede wszystkim ropy naftowej i gazu ziemnego oraz zwiększające się zapotrzebowanie na paliwa, w tym samochodowe, wymusiły konieczność znalezienia nowych nośników energii, w tym także pochodzących ze źródeł odnawialnych. Wykorzystanie paliw odnawialnych niesie ze sobą dodatkową korzyść środowiskową, związaną z ograniczeniem emisji CO<sub>2</sub> oraz zmniejszeniem emisji innych zanieczyszczeń, jak np. SO<sub>2</sub>, CO i NOx. Jednym z perspektywicznych źródeł pozyskiwania energii jest biogaz wytwarzany w biogazowniach rolniczych, ale również powstający na składowiskach odpadów. Biogaz składowiskowy powinien być wykorzystywany do celów energetycznych, istnieje także możliwość wykorzystania go jako paliwa dla pojazdów mechanicznych. W artykule scharakteryzowano tzw. łańcuch biometanu (waste to weel) oraz omówiono możliwości wykorzystania biometanu jako paliwa. Możliwości wykorzystania biometanu w środkach transportu omówiono na przykładzie doświadczeń projektu Biomaster.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:073787