Możliwości udostępnienia złoża rud miedzi na monklinie przedsudeckiej za pomocą upadowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Cuprum
ISSN
0137-2815
EISSN
Wydawca
KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
19--35
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.21
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
mining engineering
inclined shaft
PL
górnictwo
udostępnienie złoża upadowymi
szyby pochyłe
Streszczenia
Język
EN
Treść
Progress in construction of full mechanized tunnel boring machines allows to use them for accomplishment of inclined shafts – instead of very expensive vertical shaft – necessary for accessing of underground deposits. This solution is often introduced in recent years in many mining countries like Australia, Chile or South Africa. Also in Poland we can find few examples of uses such system in underground mining. Very high daily excavation progress reaching even 7-10 m/day encourage designers to implement it for accessing not only metallic ore deposit but also hard coal mining and lignite. The same question has been presented in relation to accessing of copper ore deposit in Fore-Sudetic Monocline which is exploited by KGHM Polska Miedz S.A. Ore body is located at the depth of over 1000 m under the thick layer of watered rockmass. Looking for the answer to that question some examples of inclined shafts application in the different world mining country has been presented in the paper. The main interest has been put to the geological and hydrogeological condition in both polish and other country examples of using inclined shafts in underground mining industry, which decide about the chosen method of accessing ore body to the exploitation
Język
PL
Treść
Postęp w budowie maszyn do całkowicie zmechanizowanego drążenia wyrobisk korytarzowych pozwala na ich stosowanie również w projektach górniczych do udostępniania złóż surowców mineralnych za pomocą upadowych zastępujących kosztowne szyby górnicze. Obecny stan budownictwa podziemnego wskazuje na coraz więcej przypadków wykorzystania takich rozwiązań w przodujących krajach górniczych, takich jak Australia, Chile czy Afryka Południowa. Podobnie w polskim górnictwie podziemnym można znaleźć kilka przykładów takich systemów wybudowanych w ostatnich latach. Osiągane w tej technologii wysokie dzienne postępy drążenia wyrobisk korytarzowych zachęcają do projektowania szybkiego dotarcia upadowymi do złóż nie tylko rud metali, ale także złóż węgla kamiennego czy nawet węgla brunatnego. W tej sytuacji zasadne jest pytanie, czy złoża rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej, zalegające na głębokości sięgającej już 1200 m, pod grubą warstwą utworów zawodnionych mogą być udostępnione upadowymi budowanymi w miejsce pionowych szybów. W poszukiwaniu odpowiedzi na tak postawione pytanie w pracy zaprezentowano kilka przypadków udo-stępnienia złóż za pomocą upadowych w górnictwie krajowym i zagranicznym, w tym złóż zalegających bardzo głęboko. W prezentowanych przykładach przeanalizowano przede wszystkim warunki geologiczno-górnicze, mające pierwszoplanowy wpływ na wybór metody udostępnienia oraz związane z nimi warunki techniczne budowy wyrobisk udostępniających.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:093123