Logistyka w monitoringu wyrobisk korytarzowych dla oceny ich funkcjonalności
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania. Dział Upowszechniania Wiedzy
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
9432--9441
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.71
Słowa kluczowe
EN
monitoring
logistic
underground mining
PL
górnictwo
monitoring
logistyka
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article touch the very topical issue for monitoring the functionality of the excavation in order to evaluate the effectiveness of support. Detail has been discussed in the planning process monitoring, which comprises a plurality of steps carried out in sequence. Next, an example of a scheme to monitor the position and applied research equipment. Example concerned the excavation monitoring in one of the underground mines located at a depth of more than 1000m. On the basis of the presented issues and results obtained from a number of proposals for equitable mainly in the logistics process monitoring.
Język
PL
Treść
W artykule poruszono bardzo aktualny temat dotyczący monitoringu funkcjonalności wyrobisk górniczych w celu oceny skuteczności rozwiązań konstrukcyjnych obudowy. Szczegółowo został omówiony proces planowania monitoringu, który składa się z wielu etapów realizowanych w odpowiedniej kolejności. Następnie przedstawiono przykładowy schemat stanowiska do monitoringu oraz stosowany sprzęt badawczy. Zaprezentowano przykład monitoringu wyrobiska zlokalizowanego na głębokości ponad 1000 m dla którego monitoring umożliwił zaprojektowanie właściwej obudowy do panujących warunków. Na podstawie zaprezentowanych zagadnień oraz uzyskanych wyników sformułowano kilka wniosków dotyczących podstawowych elementów procesu logistycznego w monitoringu podziemnych wyrobisk górniczych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:091869