Klasyfikacja systemów eksploatacji odkrywkowej z uwzględnieniem aktualnego stanu technologii górniczych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Górniczy
ISSN
0033-216X
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
10
Strony od-do
79--84
Numer tomu
70
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
method of deposit extraction
surface mining
surface mining systems
mining direction
PL
górnictwo odkrywkowe
kierunek eksploatacji
systemy eksploatacji odkrywkowej
systemy wybierania złoża
Streszczenia
Język
EN
Treść
This paper presents a division of the basic mining technology systems and proposes a unification of this division. The previous classifications were created by many authors so it causes lexical and interpretive problems. Therefore, five criteria were established which describe the surface mining system i.e. in respect of the general mining direction, number of benches, number of mining directions, method of deposit extraction and mining fronts movement. Each of this systems has been defined and explained in adequate drawings.
Język
PL
Treść
W artykule omówiono podział podstawowych systemów eksploatacji odkrywkowej oraz zaproponowano ujednolicenie tego podziału, który z uwagi na dotychczasowe klasyfikacje tworzone przez wielu autorów powoduje pewne trudności leksykalne i interpretacyjne. W tym celu wyróżniono pięć kryteriów stanowiących o danym systemie eksploatacji odkrywkowej, tj.: ze względu na generalny kierunek eksploatacji, liczbę pięter eksploatacyjnych, liczbę kierunków eksploatacji, sposób wybierania złoża oraz sposób przemieszczania frontów eksploatacyjnych. Każdy z tych systemów został zdefiniowany i wyjaśniony na odpowiednio przygotowanych rysunkach.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:084439