Influence of protection of geological and geodiversity heritage on designing Underground Tourist Routes
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Cuprum
ISSN
0137-2815
EISSN
Wydawca
KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3
Strony od-do
53--65
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.9
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
protection of geological heritage
protection of geodiversity heritage
Underground Tourist Routes (UTR)
PL
ochrona georóżnorodności
Podziemne Trasy Turystyczne (PTT)
ochrona dziedzictwa geologicznego
Streszczenia
Język
EN
Treść
Geological heritage is most commonly understood as part of inanimate nature with a unique value to society. This relatively new term does not have a clear and universally accepted definition. In broad terms, the geological heritage is the legacy of abiotic nature and that what is contained in the atmosphere, hydrosphere and all the structures of the Earth. The geological heritage - the natural elements of geodiversity which are of significant value to people, including research, education, aesthetics, inspiration and cultural development of socially important places. An important role in the protection of geological heritage play the underground tourist routes. In its structure the underground routes include the following functions protective, scientific, education and didactic and tourist.The underground tourist routes are an organized form of protection of the underground geological heritage and geodiversity. They allow to introduce modern technology for the exposure of geological phenomena (multimedia presentations, lighting of natural values, presentation of historical background in the context of the application of mining techniques in the exploitation of geological structures. The underground exhibitions are a permanent element connecting the geological heritage with the cultural heritage. The created underground routes determine the economic development of the region activating local communities, jobs, development of traditional crafts associated with the exploitation of the geological environment. At the same time they are advertising the region by developing tourism.
Język
PL
Treść
Dziedzictwo geologiczne rozumiane jest najczęściej jako element przyrody nieożywionej o unikatowej wartości dla społeczeństwa. To stosunkowo nowe określenie nie posiada jednoznacznej i powszechnie akceptowanej definicji. W szerokim ujęciu dziedzictwo geologiczne to abiotyczna spuścizna natury, czyli to, co zawarte jest w atmosferze, hydrosferze oraz wszystkich strukturach Ziemi. Dziedzictwo geologiczne – te elementy przyrodniczej georóżnorodności, które mają istotną wartość dla ludzi, obejmującą badania naukowe, edukację, estetykę, inspirację, rozwój kulturowy oraz miejsca społecznie ważne. Istotną rolę w ochronie dziedzictwa geologicznego odgrywają podziemne trasy turystyczne. Podziemne trasy zawierają w swej strukturze funkcję: ochronną, naukową, edukacyjno-dydaktyczną i turystyczną.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:078075