Energia z węgla pozyskana na drodze zgazowania
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Chemik : nauka-technika-rynek
ISSN
0009-2886
EISSN
0009-2886
Wydawca
Z.W. CHEMPRESS-SITPChem
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
12
Strony od-do
1026--1039
Numer tomu
68
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
EN
Treść
More and more frequently recurring questions regarding the possibility of replacing classical coal mining and combustion for obtaining energy have recently motivated a number of research works. Over last 5 years the intensive research in this area has been also conducted in Poland. However, this paper presents two other cases of gasification: • in surface gasification reactors, used successfully by Sasol Group and • underground gasification based on Linc Energy technology. Coal gasification in South African Sasol can be seen as a very good example of implementation of technology, which allowed this country to develop under certain political and economic conditions. Nowadays, Sasol with current prices of its coal and global crude oil prices manufactures 120 different products, including liquid fuels, olefins, explosives, cosmetics, etc., which can successfully compete with petroleum products. The other case of gasification – underground one based on the technology of Australian company Linc Energy – is presented in the context of its implementation attempts in Poland. The article focuses particularly on fundamental differences between Polish and Australian geological conditions and high risk of negative impact of the process on the surroundings, if located in densely populated area. The paper presents conclusions and questions that are worth finding and answer to before deciding whether to apply this energy production technology.
Język
PL
Treść
Powtarzające się coraz częściej pytania o możliwość zastąpienia klasycznego wydobycia węgla i jego spalania w celu pozyskania energii, zainspirowały w ostatnich latach serię prac naukowo-badawczych. Również w Polsce od 5 lat prowadzone są intensywne prace badawcze w tym zakresie. Niniejsza publikacja prezentuje jednak dwa inne przypadki zgazowania: • w reaktorach naziemnych, prowadzone z dużym powodzeniem w koncernie Sasol oraz • zgazowania podziemnego wg technologii Linc Energy. Zgazowanie węgla w Południowo Afrykańskim Sasol jest bardzo dobrym przykładem wdrożenia technologii, która pozwoliła temu krajowi na rozwój w określonej sytuacji politycznej i gospodarczej. Dzisiaj Sasol, przy obecnych cenach swojego węgla oraz światowych cenach ropy naftowej, wytwarza 120 produktów, w tym paliwa płynne, olefiny, materiały wybuchowe, kosmetyki itp., które są w stanie konkurować z produktami pozyskanymi z ropy naftowej. Drugi przypadek zgazowania – tym razem podziemnego, według technologii australijskiej firmy Linc Energy – przedstawiono w kontekście próby jej wdrożenia w Polsce. W pracy w sposób szczególny zwrócono uwagę na zasadniczą różnicę polskich warunków geologicznych i wysokie ryzyko negatywnego oddziaływania na otoczenie procesu planowanego w miejscu gęsto zaludnionym. Praca prezentuje wnioski i pytania, na które warto odpowiedzieć przed podjęciem decyzji o tej technologii pozyskiwania energii.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:088003