Comparison of energetic efficiency of stationary and mobile systems on the example of mineral aggregates production in Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
AGH Journal of Mining and Geoengineering
ISSN
2299-257X
EISSN
2353-3633
Wydawca
AGH University of Science and Technology Press
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
25--41
Numer tomu
37
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.2
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
mobile processing systems
energy consumption
mineral aggregates
stationary processing systems
PL
zużycie energii
kruszywa mineralne
stacjonarne układy przeróbcze
mobilne układy przeróbcze
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
This paper is an evaluation of the energy efficiency of stationary and mobile technological systems located at Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. /Jaźwica and Laskowa. The main factors influencing energy efficiency evaluation were defined and then accepted for the purpose of making comparisons, due to the fact that any detailed comparisons of mobile and stationary systems in practice is very difficult. Conducting such comparisons requires an accurate collection of detailed data over a long period of time. The main issues are production output, energy consumption, oil consumption and other criteria connected with costs. On the basis of these factors, an efficiency evaluation of compared systems and devices was carried out and discussed. The results and conclusions obtained will prove useful when selecting devices and designing systems aimed at minimizing costs by applying efficient technological solutions.
Język
PL
Treść
W artykule dokonano oceny efektywności energetycznej pracy układów stacjonarnych i mobilnych. Analizę przeprowadzono dla układów technologicznych dwóch kopalń Kieleckich Kopalń Surowców Mineralnych S.A. — Jaźwica i Laskowa. Zdefiniowano i przyjęto dla potrzeb analizy porównawczej odpowiedni wskaźnik oceny efektywności energetycznej, z uwagi na fakt że dokonanie dokładnego porównania układów mobilnych i stacjonarnych w praktyce jest bardzo trudne. Przeprowadzenie takiego porównania wymaga rzetelnego zbierania przez odpowiedni okres czasu szczegółowych informacji na temat pracy układu technologicznego w danym zakładzie, dotyczących przerobu, zużycia energii elektrycznej czy oleju napędowego oraz innych czynników związanych z kosztami. Na podstawie określonych wskaźników dokonano zestawienia oceny efektywności technologicznej porównywanych układów i urządzeń oraz je omówiono. Uzyskane wyniki i wyciągnięte na podstawie analizy wnioski mogą być pomocne w zagadnieniach doboru urządzeń i projektowaniu układów rozdrabniania w celu zapewnienia minimalizacji kosztów przy odpowiednim poziomie efektywności technologicznej.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:078185
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych