Bezpieczeństwo pracy i system ratownictwa górniczego w kopalniach odkrywkowych w Polsce, Cz. 2
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Górniczy
ISSN
0033-216X
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
12
Strony od-do
90--98
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.64
Słowa kluczowe
EN
rescue operations
surface mining
safety at work
models of surface mines
PL
górnictwo odkrywkowe
bezpieczeństwo pracy
akcje ratownicze
modele kopalń odkrywkowych
Streszczenia
Język
EN
Treść
This paper is the continuation of the topic concerning threats existing in surface mines and the accidents as their results. Models of surface mines and rescue systems were presented in Polish surface mining in terms of the types of the exploited minerals, shape (geometry) of mine pits and applied technologies of exploitation of deposits, different for the extraction of various minerals. Assessment of the impact of the important limiting factors of rescue operations management in open pits in case of an accidental event was given.
Język
PL
Treść
Artykuł stanowi kontynuację tematyki dotyczącej zagrożeń w górnictwie odkrywkowym i powstających zdarzeń wypadkowych. Zaprezentowano modele kopalń odkrywkowych oraz systemy ratownictwa w polskim górnictwie odkrywkowym z uwagi na rodzaje eksploatowanych kopalin, ukształtowanie (geometrię) wyrobisk górniczych oraz stosowane technologie eksploatacji złóż, odmienne dla wydobycia różnych kopalin. Podano ocenę wpływu ważnych czynników ograniczających prowadzenie w wyrobiskach górniczych akcji ratowniczych w przypadku zaistnienia zdarzeń wypadkowych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:095525