Badania i eksperymenty w technologiach górniczych w kopalni „Pomorzany”
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Cuprum
ISSN
0137-2815
EISSN
Wydawca
KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4
Strony od-do
5--15
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.78
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
hydraulic backfill
Zn-Pb ores
roof bolting
support pillars
PL
obudowa kotwowa
rudy Zn-Pb
filary oporowe
podsadzka hydrauliczna
Streszczenia
Język
EN
Treść
In the paper the attention was paid on some issues, which appeared along with changing engineering and technology of zinc and lead ores mining and were solved during the cooperation of engineers and scientists from Faculty of Mining and Geoengineering – AGH in Kraków, especially from Underground Mining Department. Focusing only on the aspect of experimental surveys in the range of mining technologies, the examples of solutions concerning the workings stability, roof bolting, rock-mass monitoring, backfill and using the tailings in gobbing or the issues of work safety management, were presented. Other undertaken problems were only mentioned. Special attention was paid on exceptionally good cooperation, proper understanding and use of knowledge by management staff in the past and at present, what resulted in interesting and applicable solution enabling safe and effective mining of zinc and lead ores occurring within the area of „Pomorzany” mine.
Język
PL
Treść
Współpraca przemysłu i nauki w kopalni „Pomorzany” rozpoczęła się praktycznie wraz z powstaniem tej kopalni. W artykule zwrócono uwagę na wybrane zagadnienia, które pojawiały się wraz ze zmieniającą się techniką i technologią wydobycia rud cynku i ołowiu i zostały zrealizowane przy współpracy inżynierów i naukowców Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie, w szczególności Katedry Górnictwa Podziemnego. Koncentrując się na aspekcie badań eksperymentalnych tylko w zakresie technologii górniczych, zamieszczono przykłady rozwiązań dotyczące problematyki stateczności wyrobisk, obudowy kotwowej, monitoringu górotworu, podsadzki i wykorzystania odpadów poflotacyjnych do podsadzania wyrobisk czy też zagadnień zarządzania bezpieczeństwem pracy. Inne podejmowane tematyki jedynie zasygnalizowano. Szczególną uwagę zwrócono na wyjątkowo dobre warunki współpracy, właściwe rozumienie i wykorzystywanie wiedzy przez kadrę kierowniczą w przeszłości i aktualnie, co w rezultacie mogło skutkować interesującymi i praktycznymi rezultatami umożliwiającymi bezpieczne i efektywne wydobycie zalegających złóż rud cynku i ołowiu w obszarze górniczym kopalni „Pomorzany”.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:087686