Awarie i przestoje w procesie zbrojenia ścian w pokładach węgla kamiennego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
ISSN
2081-4224
EISSN
Wydawca
Wyższy Urząd Górniczy
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4
Strony od-do
20--26
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Słowa kluczowe
PL
awarie
przestoje
zbrojenie ścian
Streszczenia
Język
EN
Treść
Work downtimes are a part of every process, including longwall reinforcement and production in a coal mine. Breaking a technological process might be planned or caused by external factors. Breakdowns, defined as random occurrences of mechanical, electric, hydraulic, etc. naturę are a very specific case of downtimes. Detailed analyses of the running times of machines and equipment allow to determine their factual running times and downtimes. Machines and equipment downtimes in various technological processes specific for mining operations can take from a few to several dozen per cent of the working shift times. In the case of longwall reinforcement, machinę downtimes amount to ca. 20 per cent of their general running time. Total length of these downtimes includes shift inspections, breakdowns and downtimes resulting from other reasons. The process of longwall reinforcement consists of the preparation of workings for production in the shortest possible time. It is, therefore, of vital importance that this process can be smooth and the reasons for unplanned downtimes can be quickly diagnosed and resolved.
Język
PL
Treść
Artykuł ma na celu przedstawienie przyczyn najczęstszych awarii oraz przestojów w procesie zbrojenia ścian w pokładach węgla, z uwzględnieniem czasu ich trwania. W pierwszej części artykułu wyjaśniono pojęcie "awarii" oraz podano definicję "przestoju". Przedstawiono przebieg procesu zbrojenia ścian w górnictwie węglowym i stosowane maszyny oraz urządzenia. Druga część dotyczy analizy przeprowadzonych prac zbrojeniowych na przykładzie wybranych dwóch wyrobisk eksploatacyjnych oraz zaistniałych w nich awarii i przestojów.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:076637