Analiza struktury wielkości powierzchni złóż surowców skalnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Górnictwo Odkrywkowe
ISSN
0043-2075
EISSN
Wydawca
"Poltegor - Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
52--57
Numer tomu
56
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
area of deposits
surface mining
natural aggregates
rock raw materials
PL
górnictwo odkrywkowe
surowce skalne
kruszywa naturalne
wielkość złóż
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article presents comparative characteristics of the size of resources, extraction, area and the number of exploited deposits of rock raw materials, divided into the following minerals: clastic, cohesive and clay. It also presents data on the distribution of deposits size and their relationship to the area of country, provinces, as well as to area of existing forms of nature protection. As a tool to perform analysis MapInfo Professional software was used. The main reference data to determine the area of deposits in the form of vector graphics were collected from the website of the Polish Geological Institute in Warsaw.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono porównawczą charakterystykę wielkości zasobów, wydobycia, powierzchni oraz liczby eksploatowanych złóż surowców skalnych w podziale na następujące grupy kopalin: okruchowe, zwięzłe oraz ilaste. Przedstawiono również dane dotyczące rozkładu wielkości złóż oraz relacji powierzchni złóż względem powierzchni kraju, województw, jak również obowiązujących form ochrony przyrody. Jako narzędzie do przeprowadzenia analiz wykorzystano oprogramowanie MapInfo Professional. Dane do określenia powierzchni złóż pobrano w formie grafiki wektorowej ze strony internetowej Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:093776