Analiza statystyczna właściwości mechanicznych skał płonnych w otoczeniu pokładów węgla na głębokościach 800$\div$1300 m
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Górniczy
ISSN
0033-216X
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
12
Strony od-do
89--97
Numer tomu
69
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.64
Słowa kluczowe
EN
geomechanics
the Coal Measures
mechanical properties of rocks
PL
geomechanika
warstwy karbońskie
właściwości mechaniczne skał
Streszczenia
Język
EN
Treść
This paper presents a description of basic rocks parameters characterizing their mechanical properties, that is uniaxial compressive strength, tensile strength, elastic modulus, Rock Quality Designation (RQD). The analysis comprises a few hundred of rock layers divided into mudstone, sandy shales and sandstones, located at the depth of 800÷1300 m in the area of Upper Silesian Coal Basin (USCB). The analysis shows that the rock depth change occurrence does not significantly affect the tested parameters. It was possible to obtain a correlation between uniaxial compressive strength and elastic modulus for the distinguished lithologic layers. In case of the lack of test results for a given area, the presented statistical data such as: mean value, median, standard deviation, coefficient of variation allow to estimate the properties of lithologic layers.
Język
PL
Treść
Praca zawiera charakterystykę podstawowych parametrów skał charakteryzujących ich właściwości mechaniczne, tj.: wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie, moduł sprężystości podłużnej oraz wskaźnik podzielności rdzenia wiertniczego RQD. Analizą objęto kilkaset warstw skalnych z rejonu GZW w zakresie głębokości 800÷1300 m z podziałem na łupki ilaste, łupki piaszczyste i piaskowce. Przeprowadzona analiza wskazuje, że na badane parametry nie wpływa w istotny sposób zmiana głębokości występowania skał. Dla wyróżnionych warstw litologicznych uzyskano korelację pomiędzy wytrzymałością na jednoosiowe ściskanie a modułem sprężystości podłużnej. Podane dane statystyczne takie jak: wartość średnia, mediana, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, pozwalają na szacowanie właściwości warstw litologicznych w przypadku braku wyników badań z danego rejonu.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:079043