Analiza kosztów środków strzałowych przy różnym sposobie inicjowania w metodzie strzelania długimi otworami
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Materiały Wysokoenergetyczne
ISSN
2083-0165
EISSN
Wydawca
Instytut Przemysłu Organicznego
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
45--58
Numer tomu
5
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
shooting long holes
costs of blasting
blasting
initiation systems
PL
koszty prac strzałowych
prace strzałowe
systemy inicjowania
strzelanie długimi otworami
Streszczenia
Język
EN
Treść
The evaluation of changes in the cost of blasting for adopted model, specific geological and mining conditions, two different explosives, variable parameters and geometric hole blasting parameters, assuming its work by firing long holes was presented. Simulations were performed for three initiating systems to imaging changes in the cost-explosives initiators, depending on a system. Also shows the total cost of doing the work of blasting and unit costs for the assumptions. The conclusions regarding the changing costs of blasting work at different ways of initiating and changing shooting parameters were presented.
Język
PL
Treść
W pracy porównano zmianę kosztów środków strzałowych dla przyjętego modelu: określonych warunków geologiczno‒górniczych, dwóch różnych materiałów wybuchowych, zmiennych parametrów geometrycznych otworu oraz wartości parametrów strzałowych; zakładając prowadzenia prac strzelniczych metodą otworów długich. Symulacje przeprowadzono dla trzech systemów inicjowania w celu zobrazowania zmian relacji kosztów materiałów wybuchowych do środków inicjujących w zależności od przyjętego systemu. Ponadto przedstawiono sumaryczne koszty prowadzenia prac strzałowych oraz koszty jednostkowe dla przyjętych założeń. Przedstawiono wnioski dotyczące zmieniających się kosztów prowadzenia prac strzałowych przy różnych sposobach inicjowania i zmieniających się parametrach strzelania.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:082919