Aktualny stan i wybrane uwarunkowania rozwoju wydobycia surowców skalnych w województwie opolskim i śląskim
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Górnictwo Odkrywkowe
ISSN
0043-2075
EISSN
Wydawca
"Poltegor - Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
5-6
Strony od-do
222--232
Numer tomu
54
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.78
Słowa kluczowe
EN
surface mining
rock materials
natural aggregates
PL
górnictwo odkrywkowe
surowce skalne
kruszywa naturalne
Streszczenia
Język
EN
Treść
This paper describes geological resources and production of rock materials in opolskie and śląskie voivodeships and outlines the perspectives for development in the context of their role in domestic production. Common problems and differences in the abundance of geological base and the level of infrastructure development are also highlighted. In the second part of this paper the presents the status of undeveloped deposits of rock resources and areas considered to be perspec-tive and prognostic. Characteristic of valuable natural areas was made and the problem of location conflict of deposits with selected forms of nature protection as well as to land-use has been outlined.
Język
PL
Treść
W artykule scharakteryzowano zasoby geologiczne i produkcję surowców skalnych regionu opolsko-śląskiego oraz zarysowano perspektywy rozwoju w kontekście ich roli w produkcji krajowej. Podkreślono problemy wspólne oraz różnice wynikające z zasobności bazy geologicznej oraz stopnia rozwoju infrastruktury. W dalszej części przedstawiono stan niezagospodarowanych złóż surowców skalnych oraz obszarów uznawanych za perspektywiczne i prognostyczne. Dokonano charakterystyki obszarów przyrodniczo cennych oraz zarysowany został problem związany z konfliktem lokalizacji złóż względem wybranych form ochrony przyrody oraz klas pokrycia terenu.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:078781