Aktualne problemy budownictwa tunelowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
ISSN
2081-4224
EISSN
Wydawca
Wyższy Urząd Górniczy
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
3--9
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
PL
geotechnika
masyw skalny
tunele
nowa austriacka metoda budowy tuneli (NATM)
metoda norweska (NMT)
maszyny wiercące (TBM)
Streszczenia
Język
EN
Treść
Article presents the current tunneling problems, especially in hard geological, mining and technical conditions (among the others: in the urban area, under rivers, in soft, moist-soils, Carpathian Flysch Belt etc.). Many of this problem are run up during mining excavations of shafts, galleries, gates, drifts. This article presents the possibility how to use the mining experience in tunneling. At the end of the article authors show a few tunnels failures caused by improper designs and tunnel construction.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono aktualne problemy budownictwa tunelowego, szczególnie dotyczące drążenia tuneli w trudnych warunkach geologiczno-górniczych i technicznych (w obszarach zurbanizowanych, pod rzekami, w niespoistych, zawodnionych gruntach, fliszu karpackim itp.). Wiele z tych problemów napotykamy w budownictwie górniczym (przy drążeniu szybów, wyrobisk chodnikowych). W pracy pokazano możliwości wykorzystania doświadczeń budownictwa górniczego w budownictwie tunelowym. Omówiono również kilka awarii będących skutkiem niewłaściwego zaprojektowania i wykonywania tuneli.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:096255