Wykorzystanie metod morfologii matematycznej w procesie generalizacji baz danych przestrzennych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Studia Informatica
ISSN
0208-7286
EISSN
Wydawca
Politechnika Śląska
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2B
Strony od-do
21--36
Numer tomu
34
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.1
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
EN
spatial databases optimization
spatial databases
data generalization
mathematical morphology
PL
bazy danych przestrzennych
morfologia matematyczna
optymalizacja baz danych przestrzennych
generalizacja danych
Streszczenia
Język
EN
Treść
This article describes the issue of geometric objects generalization in spatial databases with methods of mathematical morphology. The authors studied the impact of exemplary operations, i.e.: erosion, dilatation, opening, closing on the level of the data details and time efficiency of queries. It has been shown that the mathematical morphology methods can be successfully treated as a novel approach in spatial databases optimization.
Język
PL
Treść
Niniejszy artykuł porusza temat generalizacji obiektów geometrycznych w bazach danych przestrzennych, na podstawie metod morfologii matematycznej. Zbadano wpływ przykładowych operacji, tj.: erozji, dylatacji, otwarcia i zamknięcia, na stopień szczegółowości danych oraz efektywności czasowej zapytań. Wykazano, iż metody morfologii matematycznej w połączeniu z algorytmami redukcji wierzchołków mogą być traktowane z powodzeniem jako nowatorskie podejście w procesie optymalizacji baz danych przestrzennych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:074783