Sekwestracja węgla związana z zagospodarowaniem zwałowisk
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Górniczy
ISSN
0033-216X
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
8
Strony od-do
31--37
Numer tomu
69
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
EN
research
reclamation
lignite
salt mine
PL
rekultywacja
węgiel brunatny
kopalnia soli
badania naukowe
Streszczenia
Język
EN
Treść
This paper presents the results of research on the concentration and mass of organic carbon in raw grounds (dumping grounds of Belchatow, Turow lignite mines and Machow sulfur mine) which were reclaimed 10-40 years ago. The purpose of this study is to evaluate carbon sequestration and its related elements which may most significantly affect the magnitude and pace of this process. Difficulties and problems during this research were associated with differences in the carbon concentration. The model of the carbon concentration was made by use of the relationship between the contents of C, N, S in different grain size. This model was performed on the basis of data from Belchatow and Machow mines and creates a group of five neural networks of multilayer perceptron (MLP). The results were used to correct data on the Turow dumping ground. Carbon sequestration was calculated as the difference between carbon content in surface layers (up to 20cm) for each profile and the carbon content in deeper layers with the lowest concentration. The average contents of organic carbon oscillate between 14 (Belchatow) to 22 (Machow) tones per hectare. Taking into account the concentration of carbon in organic layer, these values may even increase from 1 to several t/ha. The results allowed to build the first relatively general model of carbon sequestration for the studied objects.
Język
PL
Treść
Zaprezentowano wyniki badań koncentracji i masy węgla organicznego w surowych gruntach zwałowisk kopalń węgla brunatnego „Bełchatów” i „Turów” oraz kopalni siarki „Machów”, poddanych rekultywacji przed 10÷40 laty. Ich celem była ocena sekwestracji węgla i ustalenie tych elementów, które najsilniej oddziałują na jej wielkość i tempo. Trudności i problemy w realizacji tego zadania wiązały się z bardzo dużymi różnicami zawartości węgla, nawet dla bardzo blisko położonych punktów, jak i z obecnością w zwałowanych utworach węgla, związanego z genezą osadów (iły krakowieckie) pochodzącego z warstw urabianych razem z nakładem a także z obecnego w popiołach stanowiących domieszkę do zwałowanych utworów w kopalni Turów. W celu oznaczenia wiarygodnej koncentracji węgla opracowano model wykorzystujący zależność pomiędzy zawartościami C, N i S w rożnej konfiguracji uziarnienia, na bazie danych z „Bełchatowa” i „Machowa”, który tworzy zespół pięciu sieci neuronowych typu perceptronu wielowarstwowego (MLP). Wyniki posłużyły do korekty danych dla zwałowiska Turów. Sekwestrację węgla obliczano jako różnicę pomiędzy zawartością węgla w warstwach powierzchniowych (do 20 cm) poszczególnych profili a najniższą zawartością w ich warstwach głębszych. Uśrednione wartości wahają się od 14 t/ha w przypadku „Bełchatowa” do około 22 t/ha w przypadku „Machowa”. Po uwzględnieniu węgla zawartego w poziomie organicznym wartości te jeszcze wzrosną od 1 do kilku t/ha. Zgromadzone wyniki pozwoliły na skonstruowanie pierwszego, dosyć ogólnego modelu sekwestracji węgla, dla badanych trzech obiektów.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:076158