Qualitative similarity coefficients in real estate market analysis
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Geomatics and Environmental Engineering
ISSN
1898-1135
EISSN
2300-7095
Wydawca
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków)
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1
Strony od-do
33--41
Numer tomu
8
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.64
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
similarity coefficient
market analysis
valuation
property characteristics
PL
analiza rynku
wycena nieruchomości
cechy nieruchomości
współczynnik podobieństwa
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
The authors state that in principle every two properties belonging to the same real estate market are similar. This cannot be even changed by the fact that one of them is the least attractive on the market while the other is of highest attractiveness - we still consider them as "similar properties". If someone does not accept this approach there as a way out from this situation by the redefinition of the market causing its narrowing. This paper considers the question of assessing (measuring) the similarity under the condition that properties are characterized by qualitative attributes - either binary or nominal. Such a case does not seem senseless for the real estate market, and there are some who indicate the necessity of considering the characteristics of the property just as qualitative attributes because of the subjectivity accompanying describing the property that causes that characteristics are only seemingly of ordinal nature.
Język
PL
Treść
Autorzy uznają, że co do zasady każde dwie nieruchomości należące do jednego rynku są do siebie podobne. Nie zmienia tego nawet fakt, iż jedna z nich jest tą najmniej atrakcyjną na rynku, podczas gdy ta druga pod względem atrakcyjności oceniana jest najwyżej - nadal mamy do czynienia z "nieruchomościami podobnymi". Jeśli dla kogoś takie założenie jest nieakceptowalne, wyjściem z sytuacji będzie przedefiniowanie rynku powodujące jego zawężenie. Niniejszy artykuł porusza kwestię oceny (pomiaru) podobieństwa w przypadku uznania, że nieruchomości opisywane są cechami o charakterze atrybutów jakościowych - binarnych lub nominalnych. Przypadek taki, rozważany w aspekcie rynku nieruchomości, nie jest pozbawiony sensu, a są i tacy, którzy wskazują na konieczność postrzegania cech nieruchomości właśnie jako atrybutów jakościowych, przez wzgląd na subiektywizm towarzyszący opisywaniu nieruchomości powodujący, że cechy nieruchomości mają jedynie pozornie charakter atrybutów porządkowych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:083742
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych