Problematyka dostępności sygnałów GNSS na obszarach miejskich
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Geodezyjny
ISSN
0033-2127
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
10--13
Numer tomu
88
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
GNSS
satellites signal accessibility
PL
GNSS
dostępność do sygnałów satelitów
Streszczenia
Język
EN
Treść
GNSS survey is a popular tool in modern geodesy. However, its usability in urban areas is limited. High-density housing and vegetation are main barrier for satellites signals reception. This influences time and accuracy of survey results. Furthermore there are parts of the celestial sphere where satellites appear very rarely or never. These two factors contribute to the GNSS signals accessibility coefficient. The following article shows proposal of an algorithm, which calculates this coefficient automatically, basing on final orbits, DEM and buildings data. Values of the coefficient calculated for many points for a given area can be used for development of satellites signals accessibility maps. Examples of that kind of map are presented for three modes of construction. GNSS signals accessibility maps can be used for control network planning or modernization in urban district.
Język
PL
Treść
Pomiary satelitarne GNSS to popularne narzędzie we współczesnej geodezji. Jego wykorzystanie w warunkach miejskich jest jednak ograniczone. Gęsta zabudowa i roślinność stanowią barierę do odbioru sygnałów satelitów. Wpływa to negatywnie na czas i precyzję wyznaczania pozycji. Dodatkowo na sferze niebieskiej występują obszary, na których nigdy, lub bardzo rzadko pojawiają się satelity. Te dwa czynniki składają się na współczynnik dostępności do sygnałów GNSS dla danego punktu. W niniejszym artykule przedstawiono propozycję algorytmu, który oblicza taki współczynnik w sposób automatyczny na podstawie plików efemeryd precyzyjnych satelitów, NMT oraz danych o budynkach. Wartości współczynnika obliczonego w wielu punktach danego obszaru mogą być podstawą do sporządzenia map dostępności do sygnałów od satelitów. Przykłady takich map przedstawiono dla trzech typów zabudowy miejskiej. Mapy dostępności do sygnałów od satelitów GNSS mogą być wykorzystane w projektowaniu lub w modernizacji osnowy geodezyjnej na obszarach miejskich.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:095702
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych