Możliwości składowania danych 3D w bazach danych przestrzennych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Studia Informatica
ISSN
1642-0489
EISSN
Wydawca
Politechnika Śląska. Instytut Informatyki / Wydawnictwo
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
101--110
Numer tomu
35
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.71
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
EN
3D data
GIS
spatial databases
spatial analysis
PL
GIS
bazy danych przestrzennych
analiza przestrzenna
dane 3D
Streszczenia
Język
EN
Treść
In recent years there has been observed a continuous increase in demand for storage and analysis of 3D vector data. Available spatial database systems offer a possibilities to store such information. These systems provide tools to obtain basic information about objects. Moreover spatial analysis is availabe. This paper introduces the possibility of some spatial database systems as a tool for 3D data analysis. Our work has focused on a review of PostGIS and SpatiaLite. These systems are currently the most popular tools provided on the free software license.
Język
PL
Treść
W ostatnich latach obserwuje się ciągły wzrost zapotrzebowania na przechowywanie i analizy wektorowych danych 3D. Dostępne systemy baz danych przestrzennych oferują możliwości składowania tego rodzaju informacji. Dostarczają one narzędzi pozwalających na otrzymywanie podstawowych informacji o obiektach oraz funkcjonalności analiz przestrzennych. Niniejszy artykuł przybliża możliwości wybranych systemów baz danych przestrzennych jako narzędzi dla danych 3D. Na potrzeby pracy skupiono się na przeglądzie PostGIS oraz SpatiaLite. Wymienione systemy są obecnie najbardziej popularnymi narzędziami udostępnianymi na licencji wolnego oprogramowania, jednocześnie spełniającymi standardy branżowe.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:081713