Evaluating damage to a typical precast warehouse building
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Geomatics and Environmental Engineering
ISSN
1898-1135
EISSN
2300-7095
Wydawca
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków)
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3
Strony od-do
25--34
Numer tomu
7
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.71
Słowa kluczowe
EN
safety of structure
evaluating technical condition of building structures
damage of building
warehouse building in the reinforced concrete precast technology
PL
ocena stanu technicznego budynku
uszkodzenia budynku
hale żelbetowe prefabrykowane
bezpieczeństwo konstrukcji
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
This article presents a case of a damaged warehouse building built in the typical reinforced concrete precast technology. Damage and irregularities identified during an inspection were described and their causes were analyzed. Identification of the type and extent of the damage led to the conclusion that the most important are the concrete cracks and losses along the edges of the load-bearing structure column heads at the level of the roof girders support, and not the cracks and displacements of the curtain wall fragments, which the user was most concerned with. The described example is a confirmation of a need to carry out regular evaluations of the technical condition of buildings, so that users can rationally plan renovation works for the further safe use of the structure.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono przypadek uszkodzonej hali magazynowej wzniesionej w typowej żelbetowej technologii prefabrykowanej. Opisano stwierdzone podczas inwentaryzacji uszkodzenia i nieprawidłowości oraz przeanalizowano przyczyny ich powstania. Rozpoznanie zakresu uszkodzeń doprowadziło do sformułowania wniosku, że najistotniejsze są pęknięcia i ubytki betonu wzdłuż krawędzi głowic słupów konstrukcji nośnej na poziomie oparcia dźwigarów dachowych, a nie pęknięcia i przemieszczenia fragmentów ścian osłonowych, które wzbudzały niepokój użytkownika. Przedstawiony przykład potwierdza potrzebę wykonywania okresowych ocen stanu technicznego budynków, dzięki którym użytkownicy mogą racjonalnie planować prace remontowe niezbędne do dalszej bezpiecznej eksploatacji obiektu.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:080226
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych