Determination of the critical net of digital terrain models depending on the topographic map scale
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Geoinformatica Polonica : prace Komisji Geoinformatyki
ISSN
1642-2511
EISSN
Wydawca
Polska Akademia Umiejętności, Kraków
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
12
Strony od-do
35--44
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.67
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
digital terrain model generalization
critical net
norm of recognition
PL
sieć krytyczna
norma rozpoznawalności
generalizacja numerycznego modelu terenu
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article presents the designation of critical net of digital terrain model with regard to the recognition of objects on the map in the selected scale. Digital Terrain Model (DTM) based on spot heights (TIN model, laser scanning) generate the need for the classification of the data, hierarchy of components and identification of the areas in which morphologically homogeneous generalization can be carried out. These areas limited by the local minima and maxima and the hinge points (the points units) form a critical net. Within each field of the net the elevation points are divided into the areas within which you can independently make a generalization of the elevation model.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono wyznaczenie sieci krytycznej numerycznego modelu terenu z uwzględnieniem rozpoznawalności obiektów na mapie w wybranej skali. Numeryczny Model Terenu (NMT) tworzony na podstawie punktów wysokościowych (model TIN, skaning laserowy) wymusza na użytkowniku potrzebę uporządkowania danych, hierarchizację elementów składowych oraz określenie obszarów morfologicznie jednorodnych w których można przeprowadzić generalizację rzeźby terenu. Obszary te, ograniczone przez minima i maksima lokalne oraz punkty przegięć (tzw. punkty siodłowe) tworzą sieć krytyczną. W obrębie każdego pola wyznaczonej sieci punkty wysokościowe są podzielone na obszary, wewnątrz których można niezależnie dokonać procesu generalizacji modelu wysokościowej.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:078648