Beat frequency detection of bridges using ground-based radar interferometry
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Pomiary Automatyka Kontrola
ISSN
0032-4140
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP ; Wydawnictwo PAK Agenda SIMP
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
11
Strony od-do
1065--1068
Numer tomu
60
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
radar interferometry
signal processing
load testing
PL
interferometria radarowa
obciążenia próbne
cyfrowe przetwarzanie sygnału
Streszczenia
Język
EN
Treść
Ground-based radar interferometry offers an opportunity to record dynamic responses of bridge spans. High frequency of data records and measurement of multiple points on the span at given time enables to detect problems related to span susceptibility to dynamic excitation. One of the manifestations of such susceptibility are beat frequencies. This publication will provide some examples where the analysis of radar data has successfully identified the phenomenon of beat frequency, which poses a problem both to the new structures as well as to the existing ones.
Język
PL
Treść
Naziemna interferometria radarowa daje możliwość rejestracji odpowiedzi dynamicznej przęseł mostowych. Duża częstotliwość rejestracji oraz pomiar wielu punktów przęsła na raz umożliwia detekcję problemów związanych wrażliwością na wzbudzenie dynamiczne. Jednym z przejawów takiej wrażliwości są dudnienia częstotliwości. Prezentowana publikacja przedstawi przepadki w których na podstawie analizy danych radarowych udało się zidentyfikować problem dudnień zarówno dla obiektów nowych jak i będących w użytkowaniu. Publikacja prezentuje cele wykonywania takich pomiarów, przedstawia zastosowane metody pomiarowe oraz ich ograniczenia. W szczególności omawia problemy związane z cyfrową, a więc skwantowaną w czasie i amplitudzie, reprezentacją analogowego sygnału drgań obiektów mostowych. Praktyczne przykłady analiz obejmują dwa przypadki, pierwszy dotyczy identyfikacji dudnień podczas pomiarów odbiorczy, drugi natomiast omawia analogiczne zjawisko które ujawniło się podczas badań obiektu mostowego pod obciążeniem użytkowym.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:088227