Application of ground-based radar interferometry technique to bridge load testing
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Pomiary Automatyka Kontrola
ISSN
0032-4140
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP ; Wydawnictwo PAK Agenda SIMP
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
12
Strony od-do
1096--1099
Numer tomu
60
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
radar interferometry
signal processing
load testing
PL
interferometria radarowa
analiza sygnałów
obciążenia próbne
Streszczenia
Język
EN
Treść
Safety assessment of bridge structures, due to their specific character, is performed, inter alia, through load testing. In accordance with the domestic and foreign practice, as well as pursuant to the regulations and guidelines, testing of bridge structures can be divided into two groups: acceptance load tests of new bridges and diagnostics of the existing structures. Ground-based radar interferometry is the perfect tool allowing to carry out accurate measurements both in the static and dynamic modes during load testing. The following publication will present some results obtained on different types of bridges, giving a broad picture of the application of this innovative technology with view to both measurements as well as data analysis.
Język
PL
Treść
Ocena bezpieczeństwa obiektu mostowego ze względu na charakter tych konstrukcji jest realizowana między innymi poprzez badania pod próbnymi obciążeniami. Zgodnie z praktyką krajową i zagraniczną jak również przepisami oraz wytycznymi, badania konstrukcji mostowych można podzielić na dwa zakresy: badania odbiorcze nowych obiektów oraz prace związane z diagnostyką obiektów istniejących. Naziemna interferometria radarowa stanowi doskonałe narzędzie pozwalające realizować dokładne pomiary zarówno podczas obciążeń statycznych jaki i dynamicznych. Prezentowana publikacja przedstawi uzyskane wyniki na różnych typach obiektów mostowych dając szeroki obraz zastosowania tej nowatorskiej techniki w części pomiarowej oraz podczas analizy uzyskanych danych. Przykłady wykonanych prac które są przedstawione w publikacji zrealizowano na czterech różnych obiektach mostowych. Zaprezentowano wyniki i analizy uzyskane dla mostu o konstrukcji wantowej, mostu podwieszonego składającego się z przęsła stalowego zespolonego z płytą pomostową, mostu żelbetowego oraz mostu o konstrukcji extradosed.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:088225