Zmiany składu chemicznego wód w utworach permu w kopalni rud $Zn-Pb$ Pomorzany w rejonie Olkusza
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
ISSN
0867-6143
EISSN
Wydawca
Panstwowy Instytut Geologiczny – Panstwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
XIV/2
Strony od-do
413--417
Numer tomu
456
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.32
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
Pomorzany mine
mining drainage
mining hydrogeology
Zn-Pb mining
PL
hydrogeologia górnicza
drenaż górniczy
kopalnia Pomorzany
górnictwo Zn-Pb
Streszczenia
Język
EN
Treść
In a paper the results of over 40 years’ hydrochemical investigations of waters occurring within Permian sediments in Pomorzany mine near Olkusz are presented. Short-term and long-term effects of mining activities and dewatering of Permian and Triassic aquifers on groundwater chemistry are described.
Język
PL
Treść
W pracy przedstawiono wyniki prowadzonych od ponad 40 lat badań składu chemicznego wód w obrębie piętra permskiego w rejonie kopalni rud cynkowo-ołowiowych Pomorzany w rejonie Olkusza. Zostały opisane krótko i długoterminowe efekty prowadzenia działalności górniczej i odwadniania wyrobisk kopalni, poprowadzonych w utworach permu i nadległych utworach triasu.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:077088