Występowanie izotopów uranu i radu w karpackich wodach chlorkowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
ISSN
0867-6143
EISSN
Wydawca
Panstwowy Instytut Geologiczny – Panstwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
XIV/1
Strony od-do
89--95
Numer tomu
456
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.46
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
chloride water
Polish Carpathians
mineral water
isotopic research
radioactive isotopes
radium
uranium
PL
wody mineralne
wody chlorkowe
badania izotopowe
izotopy promieniotwórcze
rad
uran
Karpaty polskie
Streszczenia
Język
EN
Treść
Chloride water of Polish Carpathians with total dissolved solids up to about 170 g/dm3 are occurred in local zones of water flow hindrance and was taken from the depths up to 1000 m. Radioactive isotopes research in the chloride water indicated the distinctly higher concentration of radium isotopes (226Ra and 228Ra), range from a few to above 1000 mBq/dm3, in comparison to concentration of uranium isotopes (238U and 234U) between a few to tens of mBq/dm3.
Język
PL
Treść
Wody chlorkowe Karpat polskich o mineralizacji do około 170 g/dm3 występują lokalnie w strefach utrudnionego przepływu wód podziemnych i są ujmowane z głębokości około 1000 m. Badania zawartości izotopów promieniotwórczych w tych wodach wykazują zdecydowanie większe zawartości izotopów radu (226Ra i 228Ra) – w granicach od kilku do ponad 1000 mBq/dm3, w stosunku do stężeń izotopów uranu (238U i 234U) notowanych w ilościach rzędu kilku-, kilkudziesięciu mBq/dm3.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:077080