Techniczne i prawne możliwości wykorzystania energii z wód kopalnianych w geotermii niskotemperaturowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
ISSN
0016-5352
EISSN
2449-9404
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
9
Strony od-do
334--336
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.21
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
geothermal energy
mine water
decommissioning of mines
PL
energia geotermalna
likwidacja kopalni
wody kopalniane
Streszczenia
Język
EN
Treść
Changes in mining areas, which are related to the partial or complete decommissioning of mines, allow to obtain low-temperature geothermal energy. Underground mine workings are attractive in terms of energy generation and storage of thermal heat supplied from the surface of the Earth. This paper presents the possibilities of low-temperature energy utilization from mine waters, waters from dehydrated mines or drowned mine workings in terms of both technical and legal regulations in Poland.
Język
PL
Treść
Zmiany zachodzące na obszarach górniczych związane z częściową lub całkowitą likwidacją kopalń, umożliwiają pozyskiwanie niskotemperaturowej energii geotermalnej. Podziemne zroby i wyrobiska kopalniane pozostają atrakcyjne pod względem pozyskiwania energii, jak i magazynowania ciepła termalnego dostarczanego z powierzchni ziemi. Niniejsza praca przedstawia możliwości wykorzystania wód geotermalnych z wód kopalnianych, odwodnień kopalnianych i zatopionych wyrobisk górniczych zarówno pod względem rozwiązań technicznych jak i regulacji prawnych związanych z możliwościami rozwoju tego typu instalacji w Polsce.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:084487