Sezonowa zmienność ładunku azotu w wodach opadowych na terenie Krakowa
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
ISSN
0867-6143
EISSN
Wydawca
Panstwowy Instytut Geologiczny – Panstwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
XIV/2
Strony od-do
693--699
Numer tomu
456
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Słowa kluczowe
EN
precipitation
nitrogen compounds
Kraków
PL
Kraków
związki azotu
opady
Streszczenia
Język
EN
Treść
The results of the precipitation quality measurements which have been realized for a few years in two locations in Kraków are presented. Nitrogen compounds are analyzed in details. The seasonal changes in nitrate, ammonium and total nitrogen concentrations are discussed. Variations of annual load of nitrogen in precipitation are presented together with correlations between EC, nitrogen compounds and chlorides for summer and winter seasons.
Język
PL
Treść
W artykule autorzy prezentują wyniki kilkuletnich badań jakości wód opadowych prowadzonych w dwóch punktach Krakowa. Szczegółowej analizie poddano zmienność stężeń związków azotu. Na wykresach zobrazowano zmienność sezonową ich zawartości oraz wahania rocznych ładunków azotu wnoszonego z wodami opadowymi. Wskazano korelacje między stężeniami jonów amonowych, azotanowych i jonów chlorkowych a przewodnością elektrolityczna właściwą w okresach zimowym i letnim.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:077125